Kategorie usług
 
Menu

ANGIELSKI - KIERUNEK KARIERA - EGZAMIN TOEIC Bridge™ (POZIOMY A1, A2, B1 W ODNIESIENIU DO CEFR)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Egzamin
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/24/11555/381407
Cena netto 400,00 zł Cena brutto 400,00 zł
Cena netto za godzinę 400,00 zł Cena brutto za godzinę 400,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 1
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-02 Termin zakończenia usługi 2020-06-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-30
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu LINGUALAND SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Sylwia Ptak Telefon +48 884 001 608
E-mail info@lingualand.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa egzaminacyjna - TOEIC Bridge™ , j. angielski ogólny. Cel: sprawdzenie poziomu kompetencji językowej, którą osiągnął uczestnik po zakończeniu usługi szkoleniowej, oraz uzyskanie certyfikatu językowego TOEIC Bridge™ z opisem kompetencji zgodnym ze skalą CEFR Rady Europy, dokonanym językiem efektów kształcenia, ze szczególnym naciskiem na praktyczne umiejętności. W zakresie wiedzy Usługa sprawdza poziom wiedzy uczestnika według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego w zakresie gramatyki, leksyki i fonologii języka angielskiego. W zakresie umiejętności Usługa sprawdza, na jakim poziomie według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego uczestnik potrafi posługiwać się językiem angielskim. W zakresie kompetencji społecznych Usługa sprawdza, w jakim stopniu uczestnik wykorzystał umiejętność podejmowania działań prowadzących do dalszego rozwijania kompetencji językowych, potrafi nawiązywać komunikację interpersonalną w języku angielskim oraz poziom świadomości różnic pomiędzy kulturą rodzimą uczestnika a kulturą anglosaską.
Drukuj do PDF