Kategorie usług
 
Menu

Operator maszyn budowlanych (2 z 4 maszyn do wyboru: Koparka, Ładowarka, Koparkoładowarka, Walec), prawo jazdy kat. D po C, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. D,D1,D+E,D1+E, ADR, nalewaki, HDS, podesty, opłata za badania oraz za pierwsze egzaminy państwowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/24/14017/381328
Cena netto 16 660,00 zł Cena brutto 16 660,00 zł
Cena netto za godzinę 52,23 zł Cena brutto za godzinę 52,23
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 319
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-25 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-24
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Uprawnienia zostaną nadane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Starosta wydaje PJ kat. D, - Wojewoda wydaje św. kwalifikacji zawodowej, - Marszałek wydaje ADR-zaśw. o przeszkoleniu kierowcy, - TDT wydaje zaśw. kwal. (nalewaki), - UDT wydaje zaśw. kwal (HDS,podest).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora maszyn budowlanych. Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy maszyn budowlanych oraz występujących w nich układów - w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych. Zakres omawianego szkolenia obejmuje treści zawarte w trzech przedmiotach programowych. Ponadto finalizuje ono cykl szkoleniowy dla uzyskania uprawnień dla operatora 2 z 4 maszyn do wyboru (Koparkoładowarka kl. III, Ładowarka kl. III, Koparka kl. III, Walec kl. II) - zgodnie z podziałem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r.) zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.). Celem kursów jest też zdobycie przez osobę szkoloną wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów ruchu drogowego i transportu drogowego umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem w zakresie prawa jazdy kat.D. Uczestnik usługi powinien być przygotowany teoretycznie i praktycznie do zdobycia prawa jazdy kat. D oraz uprawnień do wykonywania zadań Kierowcy zawodowego wykonującego przewóz osób. Po skończeniu tego szkolenia uczestnicy powinni być przygotowani do: - samodzielnej pracy w zawodzie kierowcy autobusu wykonującego przewóz osób, - pracy jako operator urządzeń transportu bliskiego (HDS, podesty), - pracy przy przewozie materiałów niebezpiecznych (ADR), - pracy przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych (NO).


Drukuj do PDF