Kategorie usług
 
Menu

Rozwiązywanie konfliktów, komunikacja wewnątrz zespołów pracowniczych. Asertywność i stres - jak doskonalić umiejętności


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/24/15312/380502
Cena netto 4 680,00 zł Cena brutto 5 756,40 zł
Cena netto za godzinę 146,25 zł Cena brutto za godzinę 179,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-18 Termin zakończenia usługi 2019-11-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-18
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu 4Edu Sp.z o.o.
Osoba do kontaktu Dominika Bondyra Telefon 785102204
E-mail dominika.bondyra@4edu.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest, aby uczestnicy osiągnęli umiejętności w następujących kategoriach: a) wiedza - poznanie definicji konfliktu, asertywności i komunikacji społecznej, b) umiejętności: nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, podniesienie umiejętności skutecznej komunikacji międzyludzkiej, podniesienie umiejętności asertywnego zachowania, nabycie umiejętności radzenia sobie z silnym i długotrwałym stresem, c) kompetencje społeczne: uczestnicybędą potrafili wdrożyć nabyte umiejętności w codziennej pracy z współpracownikami. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom pracownicy będą potrafili radzić sobie ze stresem i lepiej rozwiązywać konflikty.


Drukuj do PDF