Kategorie usług
 
Menu

Adobe InDesign + przygotowanie do druku i multimediów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/22/11284/378685
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 2 800,00 zł
Cena netto za godzinę 93,33 zł Cena brutto za godzinę 93,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-23 Termin zakończenia usługi 2019-06-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-22
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Quali - szkolenia i doradztwo Beata Krzyś
Osoba do kontaktu Beata Krzyś Telefon +48717900075
E-mail biuro@quali.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie przygotowuje pracowników do pracy z programem Adobe Indesign CC najlepszym na rynku narzędzi DTP programem do projektowania publikacji z przeznaczeniem do druku i multimedialnych: ulotek, folderów, gazet, magazynów, kronik, raportów, biuletynów, książek, interaktywnych plików pdf, układów stron WWW czy e-booków, zwłaszcza wielostronicowych, zawierających dużą ilość tekstu, grafiki wektorowej i zdjęć. Dzięki szkoleniu w najnowszej wersji Adobe Indesign CC pracownik zyska możliwość projektowania układów dokumentów nie tylko drukowanych ale także multimedialnych publikacji, takich jak interaktywne magazyny przeglądane na tablecie, smartfonie, e-booki oraz pliki i formularze pdf. Celem kursu jest także zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami składu i typografii oraz zastosowanie tych zasad do własnych projektów.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osoby uprawnionej do pracy w charakterze profesjonalnego grafika komputerowego DTP, czyli osoby, która będzie tworzyć projekty z wykorzystaniem Adobe InDesign a w szczególności nauczy się tworzyć projekty ulotek, gazet, materiałów reklamowych, interfejsy stron WWW, grafikę dla urządzeń mobilnych, projektować książki oraz pozna najważniejsze techniki DTP (przygotowania materiałów do druku) Ponadto uczestnik kursu zdobędzie kompetencje społeczne, takie jak: umiejętność pozyskiwania wiedzy o potrzebach zleceniodawcy, umiejętność uzgadniania szczegółów projektu, opanuje umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy nad złożonymi projektami, a także zrozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy w obszarze nowoczesnych technik informatycznych, co jest związane z ich ciągłym rozwojem.
Drukuj do PDF