Kategorie usług
 
Menu

DSD Experience & Natural Restoration


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/22/8106/378640
Cena netto 6 490,00 zł Cena brutto 6 490,00 zł
Cena netto za godzinę 259,60 zł Cena brutto za godzinę 259,60
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-12 Termin zakończenia usługi 2019-09-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-02
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DORADKOM Dorota Jaworska
Osoba do kontaktu Dorota Jaworska Telefon +48 606 498 770
E-mail biuro@doradkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania kompletnego protokołu DSD dla optymalizacji systemu pracy i  komunikacji na  linii lekarz-zespół oraz lekarz-labor, oraz przygotowania i realizacji kompleksowych planów leczenia i kontroli jego  postępów. Zdobycie fachowej wiedzy do projektowania indywidualnego uśmiechu dopasowanego do twarzy Pacjenta na bazie DSD  App. Zdobycie umiejętności zastosowania tajników stomatologii emocjonalnej w kontakcie z Pacjentem dla osiągnięcia efektu WOW w ramach pokazu i symulacji na żywo, a w konsekwencji dla zwiększenia skuteczności i akceptacji planów leczenia nawet do 90%. Ponadto nauczenie się jak wykonać wartościową dokumentację foto/video dla celów diagnostycznych i klinicznych oraz emocjonalną na potrzeby prezentacji dla Pacjenta, co przełoży się na zastosowanie praktycznych i nowoczesnych metod komunikacji z pacjentem. Dopełnieniem jest wiedza i umiejętności z zakresu zastosowania pełnego protokół odbudowy zębów i rekonstrukcji cyfrowych naśladujących naturę z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie stomatologii estetycznej. Uczestnik nabędzie umiejętność samokształcenia się oraz zastosowania nabytej wiedzy w kontakcie z pacjentem, dzięki czemu będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pracą z pacjentem.
Drukuj do PDF