Kategorie usług
 
Menu

Ultrasonografia narządów jamy brzusznej w kontekście choroby nowotworowej


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/19/25273/376406
Cena netto 2 190,00 zł Cena brutto 2 190,00 zł
Cena netto za godzinę 95,22 zł Cena brutto za godzinę 95,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 23
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-20 Termin zakończenia usługi 2019-09-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-16
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu USG TRENER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Agata Rosłan Telefon +48 518 295 896
E-mail a.roslan@usgtrener.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie samodzielnych umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych jamy brzusznej ze zwróceniem szczególnej uwagi na wczesne wykrywanie i diagnostykę zmian nowotworowych w zakresie: diagnostyki USG jamy brzusznej z uwzględnieniem, diagnostyki USG wątroby, diagnostyki USG trzustki, diagnostyki USG pęcherzyka i dróg żółciowych, diagnostyki USG śledziony, diagnostyka USG nerek. Celem szkolenia jest także nabycie praktycznych umiejętności obsługi aparatu, prawidłowych przyłożeń głowicy do pacjenta, obrazowania i interpretacji wyników oraz w zakresie przekazywania pacjentowi lub lekarzom prowadzącym, informacji o dalszym postępowaniu i rokowaniu. Uczestnik po ukończonym kursie nabędzie wiedzę z zakresu: obsługi aparatu USG i wykorzystania ultradźwięków w diagnostyce narządów jamy brzusznej z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń zmianami nowotworowymi. Optymalizacji obrazu USG oraz doboru sond do poszczególnych rodzajów badań. Identyfikacji prawidłowego obrazu USG. Anatomii ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej. Schematu opisu badania USG. Podstawowych technik badania USG w obrębie narządów jamy brzusznej, z uwzględnieniem: diagnostyki USG wątroby, trzustki, pęcherzyka i dróg żółciowych, śledziony, nerek. Współczesnych możliwości aparatury ultrasonograficznej – sondy szerokopasmowe, kolorowy i spektralny Doppler, elastografia, B-flow. Uczestnik nabędzie również umiejętności praktyczne umożliwiające: Omówienie anatomii ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej. Omówienie sposobu przygotowania do badania ultrasonograficznego. Rozpoznanie najczęściej występujących chorób: wątroby, dróg żółciowych, trzustki, nerek, pęcherza moczowego, węzłów chłonnych. Zdiagnozowanie obecności płynu w jamie otrzewnej. Rozpoznanie zbiorników płynu w jamie brzusznej i miednicy mniejszej. Uczestnik po udziale w kursie nabędzie także kompetencje społeczne poprzez: Wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów. Poszerzenie możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności. Budowanie relacji z pacjentem, które doprowadzą do poprawy komunikacji pomiędzy pacjentem i lekarzem.


Drukuj do PDF