Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie kompetencji handlowych z językiem angielskim


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/19/36960/376048
Cena netto 7 200,00 zł Cena brutto 7 200,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-27 Termin zakończenia usługi 2019-05-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-27
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu APS Piotr Olgierd Sułkowski
Osoba do kontaktu Piotr Sułkowski Telefon 500026555
E-mail psulkowski@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu typologii zachowań, znajomości systemów prezentacji oraz języka korzyści. Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie wiedział istotę stresu oraz nauka umiejętności odróżniania dobrego stres od złego stresu, praktyczne techniki opanowywania stresu. Nauczy się zarządzać energia swoją i klientów, z którymi pracujesz jak przekonać kogoś do swoich idei, wzbudzać ciekawość i utrzymywać uwagę klienta. Pozna wiele sposobów dotarcia do umysłów klientów. Stanie się liderem dla swoich klientów poprzez bycie uważnym, obecnym, spójnym. Nauczy się umiejętności panowania nad własnymi emocjami , będzie umiał miejętnie wychwytywać niewerbalne komunikaty. Zapozna się z technikami asertywnej komunikacji. Pozna co zrobić aby być odprężonym i zrelaksowanym oraz Wzmocnić pewność siebie Rozbudzić swoją pasję oraz nauczyć pozytywnych sposobów działania. Będzie umiał zdiagnozować główne przeszkody w pracy handlowca i przeciwdziałać nim. Posiądzie również wiedzę i umiejętności praktycznego wykorzystania pracy handlowca z elemantami jazyka angielskiego. Bogaty wachlarz kompetencji zdobytych podczas szkolenia pozwoli uczestnikowi na budowanie przewagi konkurencyjności w zakresie swojej pracy. Szkolenie umożliwi uczestnikowi nabycie kompetencji społecznych w zakresie budowania relacji międzyludzkich, komunikacji interpersonalnej, potrzeby samorozwoju, wyznaczania celów czy realizacji planów zawodowych. Szkolenie ma na celu również uświadomić uczestnikom, że dzięki rozwojowi kompetencji społecznych pozostaną atrakcyjnymi dla pracodawców pracownikami, którzy radzą sobie w stale zmieniającej się rzeczywistości biznesowej oraz prężnie rozwijającej się gospodarce rynkowej.
Drukuj do PDF