Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstepna przyspieszona kat C,CE, ADR podstawowy, cysterny oraz klasa 1 (przewóz materiałów wybuchowych) i klasa 7 (przewóz materiałów promieniotwórczych)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/18/15276/375051
Cena netto 5 200,00 zł Cena brutto 5 200,00 zł
Cena netto za godzinę 26,53 zł Cena brutto za godzinę 26,53
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 196
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-14 Termin zakończenia usługi 2019-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-14
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kwalifikacja wstępna przyspieszona kat D1, D1E, D, DE
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW LUDWIK JACZYŃSKI
Osoba do kontaktu LUDWIK JACZYŃSKI Telefon 604445656
E-mail ludwik.jaczynski@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Podwyższenie kompetencji zawodowych i społecznych.
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu państwowego kwalifikację wstępną przyspieszoną blok programowy C, CE, C1, C1E. Posiadanie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego i transportu drogowego. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych różnych klas w przewozie drogowym oraz do zapobiegania i usuwania zagrożeń powstałych w zwiazku z dokonywanymi przewozami tych towarów. Przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku. Przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.
Drukuj do PDF