Kategorie usług
 
Menu

Angielski - poziom C1.2. - Małopolskie Bony Rozwojowe - 80 h - wtorek 15:00-16:30


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/18/13528/375002
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-08 Termin zakończenia usługi 2020-04-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-08
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EVEREST Krzysztof Nowiński
Osoba do kontaktu Natalia Florczyk Telefon +48 12 260 54 00
E-mail szkolenia@everest.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs na poziomie C1.1. Wiedza: zdobycie wiedzy z języka angielskiego na poziomie C1.2, umiejętności: doskonalenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych, poszerzanie zasobu leksykalnego, i znajomości konstrukcji gramatycznych; umiejętność rozumienia skomplikowanych tekstów pisanych, mówionych i słuchanych nawet jeśli nie są jasno skonstruowane; kompetencje: umiejętność bardzo swobodnego i naturalnego komunikowanie się w języku angielskim w kraju jak i za granicą. Zdolność płynnego i swobodnego wypowiadania i prowadzenia naturalnej konwersacji z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, także w sytuacji zawodowej. Rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych.


Drukuj do PDF