Kategorie usług
 
Menu

Warsztat Świadomy Nauczyciel


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/18/25328/374539
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 187,50 zł Cena brutto za godzinę 187,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2019-10-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-11
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Rozwój Organizacji Sp. z o.o. spółka komandytowa
Osoba do kontaktu Ewa Czernik Telefon 609 614 977
E-mail ewa.czernik@rozwojorganizacji.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu metodyki pracy z dzieckiem według założeń komunikacji bez przemocy. Uczestnik dzięki szkoleniu ma możliwość poznać i zrozumieć a przede wszystkim przećwiczyć specyficzne metody i narzędzia, które potem może wykorzystać w swojej codziennej pracy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał zależność swojej postawy życiowej i jej wpływu na wzorce komunikacyjne, pogłębi świadomość znaczenia budowania relacji z dzieckiem i jej wpływu na pracę nauczyciela/opiekuna. Uczestnik pogłębi świadomość znaczenia emocji w budowania własnej wartości dziecka i pracy nauczyciela/opiekuna, będzie znał swoje mocne i słabe strony w komunikacji z innymi. Ponadto uczestnik przećwiczy metody i narzędzia skutecznej komunikacji, będzie stosował metody pozwalające rozpoznawać własne emocje, emocje dzieci oraz komunikaty pomocne dziecku w radzeniu sobie z własnymi uczuciami. Uczestnik będzie stosował komunikaty zachęcające dziecko do współpracy, komunikaty zachęcające do samodzielności czy komunikaty uwalniające od grania ról. Dodatkowo będzie potrafił stosować pytania pełne ciekawości. Uczestnicy nabędą kompetencje społeczne w zakresie świadomości stosowania poznanych metod rozwiązywania sytuacji konfliktowych z dzieckiem i efektów komunikowania się z dzieckiem metodą bez przemocy. Wszystkie poznane metody, techniki i narzędzia posłużą zwiększeniu efektywności współpracy z małym dzieckiem indywidualnie i w grupie.
Drukuj do PDF