Kategorie usług
 
Menu

Praca metodą Marii Montessori


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/17/25328/373883
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 187,50 zł Cena brutto za godzinę 187,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-14 Termin zakończenia usługi 2019-09-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-13
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Rozwój Organizacji Sp. z o.o. spółka komandytowa
Osoba do kontaktu Ewa Czernik Telefon 609 614 977
E-mail ewa.czernik@rozwojorganizacji.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli, wychowawców i opiekunów do korzystania w swojej edukacyjnej pracy z metody wprowadzonej przez Marię Montessori i stosowanej od 100 lat w placówkach na całym świecie. Jest to metoda oparta na stosowaniu konkretnych materiałów, dających dzieciom poczucie sprawstwa. Na szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu metody, jej pojęć, zasad oraz stosowania ideologii związanej z Montessori w praktyce oraz wiedzę i będą potrafili pełnić rolę opiekuna/nauczyciela w środowisku montessoriańskim. Dodatkowo uczestnicy nauczą się wykorzystać, dobierać i tworzyć własne materiały wg metody i zgodnie z realizowaną tematyką oraz poszerzą wiedzę na temat rozwoju dziecka, zwłaszcza w dawaniu mu zorganizowanej przestrzeni do realizacji jego samodzielności i niezależności. W zakresie umiejętności uczestnicy nabędą umiejętności pozwalające dziecku doświadczyć radości uczenia się, czerpania przyjemności z procesu nabywania wiedzy. Ponadto będą potrafili tworzyć i wykorzystywać materiały w zgodzie z metodą Montessori. W zakresie kompetencji społecznych uczestnicy na szkoleniu nabędą kompetencje zapewniania rozwoju poczucia sprawstwa oraz własnej wartości u dzieci poprzez dostarczanie doświadczeń, z których dzieci tworzą swoją wiedzę oraz kompetencje wyposażania dzieci w umiejętność pracy w grupie, doskonalenie zdolności interpersonalnych i rozumienie potrzeb drugiego człowieka.
Drukuj do PDF