Kategorie usług
 
Menu

Wykorzystanie zabaw integrujących muzykę, plastykę i ruch w przeciwdziałaniu powstawania deficytów rozwojowych z elementami terapii ręki i motoryki małej


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/17/25328/373751
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 200,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-29 Termin zakończenia usługi 2019-07-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-28
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Rozwój Organizacji Sp. z o.o. spółka komandytowa
Osoba do kontaktu Aleksandra Suchowiejko Telefon 609 614 977
E-mail aleksandra.suchowiejko@rozwojorganizacji.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu wykorzystania zabaw integrujących muzykę, plastykę i ruch w przeciwdziałaniu deficytom rozwojowych. Uczestnik dzięki szkoleniu ma możliwość przećwiczyć zabawy i ćwiczenia integrujące, które potem może wykorzystać w swojej codziennej pracy. Szkolenie wprowadza w metody terapii ręki, techniki wyciszające pracę systemu nerwowego, elementy treningu sensomotorycznego oraz integracji sensomotorycznej. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał przyczyny zaburzeń i niepełnosprawności z jakimi spotyka się w pracy pedagogicznej, będzie znał metody pracy z dziećmi z deficytami oraz będzie wiedział jaką metodę zastosować w konkretnej sytuacji. Uczestnik będzie również umiał zaplanować i prowadzić zajęcia zarówno indywidualne jak i grupowe z wykorzystaniem poznanych metod terapeutycznych oraz łączących muzykę, plastykę i ruch w usprawnianiu wszystkich obszarów rozwoju dziecka. Uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie stosowania efektywnych metod pracy z dziećmi oraz elementów terapii wspierających rozwój. Nabyte kompetencje umożliwią poprowadzenie efektywnych zajęć, które umożliwią dzieciom lepsze funkcjonowanie i zmniejszenie deficytów.
Drukuj do PDF