Kategorie usług
 
Menu

Angielski - poziom A1.2 - Małopolskie Bony Rozwojowe - 80 h - śr 15.00-16.30


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/17/13528/373372
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-29 Termin zakończenia usługi 2020-03-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-29
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EVEREST Krzysztof Nowiński
Osoba do kontaktu Natalia Florczyk Telefon +48 12 260 54 00
E-mail szkolenia@everest.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny: Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs na poziomie A1.1. Wiedza: zdobycie wiedzy z języka angielskiego na poziomie A1.2., umiejętności: doskonalenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych, budowanie zasobu leksykalnego, i znajomości konstrukcji gramatycznych na poziomie A1.2; umiejętność rozumienia bardzo prostych tekstów (w piśmie i mowie) dotyczących konkretnych potrzeb życia codziennego; kompetencje: umiejętność komunikowania się w bardzo podstawowym zakresie w sytuacjach znanych. Rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych, przełamywanie barier językowych.


Drukuj do PDF