Kategorie usług
 
Menu

Trener umiejętności społecznych TUS SST - szkolenie certyfikacyjne


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/16/28278/372366
Cena netto 1 600,00 zł Cena brutto 1 600,00 zł
Cena netto za godzinę 88,89 zł Cena brutto za godzinę 88,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-27 Termin zakończenia usługi 2019-04-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-25
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości Mirosław Szczeglik
Osoba do kontaktu Alicja Stenzel Telefon
E-mail szkolenia@zachodniopomorskie.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie pozwalana nabyć praktyczną wiedzę, umiejętności i uprawnienia do prowadzenia Treningów umiejętności społecznych TUS SST z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej (w tym z zaburzeniami zachowania, z niepełnosprawnościami - intelektualną, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, jak również z długotrwale bezrobotnymi.
Drukuj do PDF