Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Komunikacja interpersonalna w wystąpieniach publicznych


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/15/7078/371009
Cena netto 349,00 zł Cena brutto 349,00 zł
Cena netto za godzinę 49,86 zł Cena brutto za godzinę 49,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-23 Termin zakończenia usługi 2019-05-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-23
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Osoba do kontaktu Łukasz Kielan Telefon +48 42 630 36 67
E-mail l.kielan@frp.lodz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
• nauczenie się świadomego budowania i efektywnego zarządzania swoim wizerunkiem w kontaktach zawodowych, prywatnych oraz w relacjach interpersonalnych, • przygotowanie do wystąpień i prezentacji publicznych bez tremy, • poznanie metody, która pomoże uwolnić najczęstsze lęki przed publiczną prezentacją w sposób szybki i skuteczny, • doskonalenie warsztatu pracy. Wiedza: po szkoleniu uczestnik będzie znał podstawowe procesy zachodzące w trakcie komunikacji, będzie znał metodę, która pomoże uwolnić najczęstsze lęki przed publiczną prezentacją w sposób szybki i skuteczny. Umiejętności: po szkoleniu uczestnik będzie umiał świadomie budować i efektywnie zarządzać swoim wizerunkiem w kontaktach zawodowych, prywatnych oraz w relacjach interpersonalnych, będzie umiał przygotować się do wystąpień i prezentacji publicznych bez tremy. Kompetencje: uczestnik będzie potrafił sprawnie komunikować się, rozwinie umiejętności komunikacyjne zwiększające efektywność w komunikacji interpersonalnej i zadaniowej.
Drukuj do PDF