Kategorie usług
 
Menu

Mediacje sądowe i pozasądowe


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/09/12874/363704
Cena netto 1 990,00 zł Cena brutto 1 990,00 zł
Cena netto za godzinę 33,17 zł Cena brutto za godzinę 33,17
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-17 Termin zakończenia usługi 2019-06-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-16
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny usługi szkoleniowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Osoba do kontaktu Milena Papierska Telefon 91 814-94-81
E-mail szkolenia@zpsb.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości o kwalifikacjach mediatorów. Odbycie szkolenia oraz zdanie egzaminu końcowego umożliwia wpis na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przy sądach powszechnych. Warunkiem bezwzględnym uczestnictwa jest ukończenie 26. roku życia. Dobry mediator jest osobą otwartą na ludzi i ich problemy. Po szkoleniu zyskuje umiejętności niezbędne do skutecznej analizy i syntezy, dzięki czemu umiejętnie towarzyszy klientom w dojściu do porozumienia.
Drukuj do PDF