Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/04/17321/358629
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 230,00 zł
Cena netto za godzinę 333,33 zł Cena brutto za godzinę 410,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 3
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-10 Termin zakończenia usługi 2019-05-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-04 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-03
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Dorota Rycharska Telefon +48604680605
E-mail biuro@agilebiz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Wynikiem przeprowadzenia diagnozy potrzeb rozwojowych będzie przygotowanie planu działań rozwojowych z określeniem czasu koniecznego na jego wdrożenie. Zbudowanie strategii i wyznaczenie celów zapewnią realizację celów biznesowych oraz bezpośrednio przełoży się na wzrost kompetencji kadry menadżerskiej, a co za tym idzie efektywności przedsiębiorstwa i generowanego zysku.
Cel edukacyjny
Przygotowanie diagnozy i wyłonienie celów (w tym celów rozwojowych) mikroprzedsiębiorstwa, a następnie celów rozwojowych kadry kierowniczej oraz budowanie świadomości biznesowej i świadomego uczestnictwa w działaniach rozwojowych. Diagnoza potrzeb rozwojowych opiera się na następujących elementach: analizie strategicznej, działań wpierających działania konkurencyjne w branży oraz analizie potrzeb rozwojowych kadry kierowniczej.


Drukuj do PDF