Kategorie usług
 
Menu

Podatek dochodowy do osób fizycznych i prawnych - szkolenie online w czasie rzeczywistym


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/03/12433/356955
Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł
Cena netto za godzinę 64,29 zł Cena brutto za godzinę 79,07
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-20 Termin zakończenia usługi 2019-05-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-14
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Karwacka Telefon 228310830
E-mail agnieszka.karwacka@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przekazanie aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane zdarzenia i przykłady, nawiązujące do innych podatków w tym VAT. Wykład usystematyzuje i pogłębi wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w zakresie podatku dochodowego. Usługa e- learningowa jest realizowana poprzez szkolenie online w czasie rzeczywistym w oparciu o wydzierżawioną platformę. Efekty szkolenia to: W zakresie wiedzy: - znajomość podatku PIT i CIT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2019r. W zakresie umiejętności:, - umiejętność rozwiązywania problemów związanych z podatkiem PIT i CIT w zakresie omawianych zagadnień z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2019r. - umiejętność prawidłowego rozliczania podatku PIT i CIT - usystematyzowanie wiedzy na temat podatku PIT i CIT W zakresie kompetencji społecznych: - zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość uczenia się przez całe życie.
Drukuj do PDF