Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. A2


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/02/8926/355829
Cena netto 2 300,00 zł Cena brutto 2 300,00 zł
Cena netto za godzinę 45,10 zł Cena brutto za godzinę 45,10
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 51
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-10 Termin zakończenia usługi 2019-08-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-02 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-09
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Osoba do kontaktu Paulina Pawlik Telefon +48 608 694 782
E-mail paulinapawlik@cargo.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania: - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM (motorowerem, czterokołowcem lekkim), - motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Podczas trwania kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu zasad ruchu drogowego, nauczy się także udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas szkolenia kursant odbywa szkolenie praktyczne na motorowerze czy motocyklu takim samym jak na egzaminie państwowym w WORD. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, po którym zostaje wydane zaświadczenie o ukończonym kursie. Szkolenie podniesie kompetencje społeczne uczestnika w zakresie kultury jazdy i prawidłowego zachowania w ruchu drogowym.
Drukuj do PDF