Kategorie usług
 
Menu

X Edycja AKADEMIA AKREDYTOWANY COACH - Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia aprobowany ACSTH


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/01/8270/354771
Cena netto 6 500,00 zł Cena brutto 6 500,00 zł
Cena netto za godzinę 76,47 zł Cena brutto za godzinę 76,47
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 85
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-29 Termin zakończenia usługi 2019-09-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-02 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-26
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu LINGUA HOUSE SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH COACHING & TRAINING HOUSE BEATA OMASTKA
Osoba do kontaktu Coaching &Training House Telefon 327817781
E-mail info@coaching-house.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie pozwala na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji coachingowych, które będą wykorzystywane w pracy zawodowej. Dla uczestnika szkolenia są to: a) na poziomie wiedzy: - posiadanie wiedzy dotyczącej własnych zasobów i ograniczeń, nad którymi może pracować aby je poprawić bądź rozwinąć (świadomość mocnych i słabych stron), - posiadanie wiedzy dotyczącej tego, jak zwiększyć zaangażowanie swoje i pracowników, - posiadanie wiedzy dotyczącej tego, jak prowadzić rozmowę (sesję) coachingową z klientem według standardów insynuacji akredytującej coachów ICF, - posiadanie wiedzy dotyczącej sposobu organizacji zespołu współpracowników z wykorzystaniem narzędzi coachingowych poznanych podczas szkolenia, - posiadanie wiedzy z zakresu kodeksu etycznego coacha ICF. b) na poziomie umiejętności: - umiejętność nawiązywania poprawnych relacji z pracownikami, klientami i otoczeniem, - umiejętność zwiększenia wydajności pracy zespołowej, - umiejętność zwiększenia zadowolenia z pracy u siebie i pracowników, - umiejętność lepszej komunikacji oraz mniejszej ilości konfliktów, - umiejętność motywowania zespołu pracowników, - umiejętność wyznaczania celów i poprawy organizacji czasu pracy, - umiejętność podejmowania właściwych decyzji, - poprawa umiejętności liderskich, - poprawa umiejętności zachowania równowagi osobistej, zadowolenia oraz zaangażowania w pracę. c) na poziomie kompetencji społecznych: - rozwój kariery (awans bądź zmiana pracy), - zmiana własnych zachowań w efekcie coachingu i samopoznania, - poprawa jakości pracy, co prowadzi do wzrostu produktywności zespołu, - poprawa oczekiwanych wyników pracy, co przekłada się na redukcję kosztów, - poprawa relacji z i między pracownikami i klientami.
Drukuj do PDF