Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie z języka angielskiego ogólnego - poziom Intermediate B1


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/27/9601/349310
Cena netto 8 976,00 zł Cena brutto 8 976,00 zł
Cena netto za godzinę 160,29 zł Cena brutto za godzinę 160,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 56
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-23 Termin zakończenia usługi 2019-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-19
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Język angielski ogólny
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Lingua Nova Sp z o.o.
Osoba do kontaktu Joanna Zaborowska Telefon +48 22 584 10 14
E-mail j.zaborowska@linguanova.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Program oparty jest o podręcznik: English File Intermediate wydawnictwa Oxford, przeznaczony do nauki angielskiego jako języka obcego. Poziom Intermediate to poziom średnio-zaawansowany na którym zakładamy, że znajdujący się na nim słuchacz spotkał się już i w większym stopniu opanował główne struktury gramatyczne, a jego zasób słownictwa pozwala mu na dość swobodną komunikację na większość tematów. Wiedza i kompetencje językowe słuchacza będą więc pogłębiane poprzez ciągłe używanie znanych już struktur i słownictwa, jak również przez wprowadzanie nowych konstrukcji i zwrotów. Poza podręcznikiem wiodącym będziemy również korzystać z dołączonych do niego ćwiczeń, stanowiących uzupełnienie materiału i dodatkową praktykę tak potrzebną na ostatnich etapach pracy nad przyswajaniem języka obcego, ponadto do programu nauczania zostaną włączone materiały dodatkowe w formie tekstów autentycznych oraz wybrane lektury z serii Penguin Readers.
Drukuj do PDF