Kategorie usług
 
Menu

Świętokrzyska Akademia Menedżera. Rozwój kompetencji przywództwa i budowania zespołu w oparciu Koncepcję Przywództwa Sytuacyjnego wg. Blancharda i mechanizmy procesu grupowego.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/26/9332/348208
Cena netto 3 100,00 zł Cena brutto 3 100,00 zł
Cena netto za godzinę 221,43 zł Cena brutto za godzinę 221,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-30 Termin zakończenia usługi 2019-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-30
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Spectrum Consulting Anna Dytko
Osoba do kontaktu Maciej Bakonyi Telefon 533752988
E-mail m.bakonyi@spectrumc.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest wzmocnienie procesu świadomego zarządzania zespołem, różnicowanym pod względem posiadanej wiedzy i umiejętności oraz różnej motywacji do danych zadań/celów, budowanie autorytetu lidera oraz budowanie zespołu z wykorzystaniem wiedzy o procesie grupowym: jak budować odpowiedzialne postawy w zespole, jak rozwiązywać konflikty w zespole, jak radzić sobie ze marudzeniem i narzekaniem w zespole. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa: Wiedza: Uczestnicy poznają model przywództwa sytuacyjnego. Zapoznają się z teorią Procesu Grupowego i mechanizmami faz rozwoju małej grupy. Poznają czynniki wpływające na wypalenie zawodowe. Umiejętności: • umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole; • umiejętność radzenia sobie ze spadkiem motywacji i marudzącym/narzekającym pracownikiem, który ma duży potencjał, • umiejętność dostosowania komunikowania oczekiwań i sposobu zarządzania zadaniem w zależności od kompetencji i motywacji pracownika do danego zadania, Kompetencje: Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili lepiej planować rozwój i budowanie zespołu. W obliczu ewentualnych konfliktów będą umieli świadomie prowadzić mediacje menadżerskie pomiędzy pracownikami. Uczestnicy zdobędą kompetencje stosowania modelu przywództwa sytuacyjnego w swoich zespołach, a rozumienie mechanizmów procesu grupowego pozwoli im bardziej skutecznie prowadzić zebrania i spotkania z pracownikami.
Drukuj do PDF