Kategorie usług
 
Menu

Nazwa kursu – Indywidualny kurs języka angielskiego ogólnego na poziomie A2/B1 (początkującym - średnio zaawansowanym) – etap drugi.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/26/17969/347286
Cena netto 6 230,00 zł Cena brutto 6 230,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 89
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-04 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-01
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs metody bezpośredniej j. angielskiego dla dorosłych i młodzieży
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu 3WAY Monika Mitoraj
Osoba do kontaktu Aleksandra Zdanowicz Telefon 793600610
E-mail sekretariat@123way.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest nabycie przez uczestnika umiejętności posługiwania się językiem angielskim ogólnym w stopniu średniozaawansowanym niższym (B1 wg CEFR), szczególnie w mowie. Nabyte kompetencje językowe ułatwią uczestnikom nawiązywanie kontaktów w języku angielskim w życiu zawodowym i prywatnym.


Drukuj do PDF