Kategorie usług
 
Menu

Żeglarz jachtowy - kurs wg programu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09.04.2013 r.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/25/21381/346486
Cena netto 1 350,00 zł Cena brutto 1 350,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 45
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-24 Termin zakończenia usługi 2019-05-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-23
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Patent wydany po zdanym egzaminie przed komisją egzaminacyjną upoważnioną przez MSiT na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej określa kwalifikacje i i ich zakres w żeglarstwie.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
Mariny żeglarskie, Zarządy Portów, Przystanie żeglarskie, Szkoły żeglarstwa, Agencje czarterowe.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Maritime Consulting Poland Dariusz Kowalski
Osoba do kontaktu Dariusz Kowalski Telefon +48 603101595
E-mail biuro@4yachts.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Aby podejść do egzaminu na żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego wymagane jest posiadanie wiedzy wg programu MSiT z dnia 09/04/2013 poz. 460. W czasie szkoleń żeglarskich, motorowodnych lub rejsów stażowo - szkoleniowych uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności, by podejść do egzaminu na uprawnienia do posługiwania się łodzią żaglową o długości do 12m . Również taki adept sztuki żeglarskiej może, a nawet powinien w przyszłości zaliczyć rejs szkoleniowy na ciepłych wodach (jak Chorwacja, Grecja, Baleary, Karaiby). Tam, na innych akwenach planowane są najczęściej dłuższe trasy. Dzięki temu jest szansa na zdobycie od 60 do 80 godzin niezbędnych do opinii wymaganej przez Polski Związek Żeglarski celem udokumentowania odpowiedniego stażu, by zdobyć wyższe uprawnienia żeglarskie po zdanym egzaminie. Natomiast na rejsach turystyczno-stażowych i stażowych od 75 nawet do 120 godzin (intensywne, bardzo wymagające rejsy na Bałtyku lub wodach Morza Północnego). Cel, jaki jest planowany do osiągnięcia, to efekt SMART: 1/ Jest mierzalny - ilość zdobytych godzin praktyki 2/ Jest szczegółowy i specyficzny - program jest realizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. A także na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu 3/Skonkretyzowany - dotyczy konkretnego uprawnienia i nabycia kompetencji 4/ Realne - wykonane na podstawie doświadczenia i praktyki Skippera - instruktora 5/ Zrealizowane w przestrzeni czasowej.
Cel edukacyjny
Każdy z uczestników szkolenia będzie samodzielnie wykonywał manewry stojąc za sterem i manetką silnika oraz będzie dowodził załogą. Każdy również będzie pracował w funkcji członka załogi na różnych stanowiskach manewrowych. Dokładne podsumowywanie i omawianie każdego manewru przez instruktora skutkuje tym, że wszyscy doskonalą swoje umiejętności nie tylko w czasie, gdy samodzielnie przeprowadzają manewry, ale przez cały czas szkolenia.
Drukuj do PDF