Kategorie usług
 
Menu

AgilePM® Foundation. Akredytowane szkolenie przygotowujące do międzynarodowego egzaminu AgilePM® Foundation. (K-ce IX) *** DOSKAM


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/25/15157/346276
Cena netto 2 252,00 zł Cena brutto 2 252,00 zł
Cena netto za godzinę 150,13 zł Cena brutto za godzinę 150,13
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-30 Termin zakończenia usługi 2019-10-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-29
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Ewa Kostoń Telefon +48 731 119 171
E-mail e.koston@doskam.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego współdziałania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Foundation w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG International oraz DSDM® Consortium. W obszarze wiedzy uczestnik: • nabywa wiedzę z zakresu metodyki AgilePM® w tym filozofii, zasad, procesów, • zna produkty, role i obowiązki członków zespołu projektowego, • zna korzyści i wyzwania dotyczące stosowania metodyki AgilePM®. W obszarze umiejętności uczestnik: • potrafił zastosować pozyskaną na szkoleniu wiedzę podczas realizacji projektów zwinnych w swoim środowisku zawodowym, • rozwija umiejętność właściwej komunikacji wewnątrz projektowej wg metodyki AgilePM®, • potrafi współdziałać, planować, komunikować się, podejmować decyzje w projekcie, • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające korekty. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: • prezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę, • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju, • jest nastawiony na poszukiwanie rozwiązań, • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zespołowych.
Drukuj do PDF