Kategorie usług
 
Menu

DTP – przygotowanie publikacji do druku


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/21/20269/342310
Cena netto 1 137,40 zł Cena brutto 1 399,00 zł
Cena netto za godzinę 71,09 zł Cena brutto za godzinę 87,44
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-05 Termin zakończenia usługi 2019-06-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-04
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny Zgodnie z zapisami § 6.pkt 2 ust. 4-7. Statutu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, Uczelnia ma w szczególności prawo do: prowadzenia kursów doszkalających i szkoleń • potwierdzania efektów uczenia się na zasad określonych w Ustawie • wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych, szkoleń i kursów
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Osoba do kontaktu Karolina Zborowska Telefon +48 12 683 24 77
E-mail kzborowska@wse.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie do pracy grafika. Poszerzenie umiejętności o pracę w programach Adobe Photoshop, Adobe InDesign. Uporządkowanie wiedzy z zakresu obsługi programu Photoshop, InDesign oraz przygotowania publikacji do druku. Umiejętność samodzielnej pracy z grafiką, tekstem. Umiejętność dokonania retuszu, ustawienia kolorów oraz podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą specjalisty ds. przygotowywania publikacji do druku. Samokształcenie w zakresie dtp, znajomość znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z przygotowywaniem publikacji do druku
Drukuj do PDF