Kategorie usług
 
Menu

Projektowanie w Autodesk REVIT - poziom podstawowy i zaawansowany - cert. Autodesk


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/19/7557/339165
Cena netto 2 690,00 zł Cena brutto 2 690,00 zł
Cena netto za godzinę 56,04 zł Cena brutto za godzinę 56,04
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-27 Termin zakończenia usługi 2019-05-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-24
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Kwalifikacja rynkowa: Operator CAD Kod zawodu 311803, Certyfikat międzynarodowy Autodesk Certified User po zdaniu egzaminu zewnętrznego Certyfikat międzynarodowy ukończenia kursu Autodesk Certificate of Completion
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Międzynarodowy Certyfikat Autodesk AUTODESK® Certificate of Completion - REVIT Essentials, Advanced Egzamin zewnętrzny Autodesk Certified User REVIT - powszechnie uznawane na świecie świadectwo potwierdzające umiejętności branżowe inżynierów budownictwa i architektury
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych
Osoba do kontaktu Marta Zygmunt Telefon 506 181 391
E-mail marta.zygmunt@educonsult.net.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji i umiejętności Uczestnika oraz poszerzenie jego wiedzy na dany temat wpływające na poprawę ekonomiczną firmy. Wzrost konkurencyjności firmy stosującej nowoczesne techniki projektowania i cyfrowego prototypownia. Wzrost konkurencyjności firmy na regionalnym i międzynarodowym rynku, poprzez stosowanie współczesnych standardów w procesie projektowania i wytwarzania BIM
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie wiadomości i umiejętności z zakresu projektowania w Autodesk Revit w tym: Praktyczna umiejętność modelowania oraz tworzenia dokumentacji architektonicznej w programie Revit Architecture. W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawy pracy w środowisku programu dotyczące wykorzystywania zasobów aplikacji, zapoznania się z narzędziami dostępnymi w programie, dostosowania aplikacji do własnych potrzeb, projektowania obiektu z zakresu architektury wykorzystując techniki edycji obiektów, modelowania i wizualizacji oraz przygotowanie dokumentacji wraz z opisami. Podniesienie kwalifikacji osób uczących się, a w szczególności poszerzenie zakresu wiedzy dotyczącej podstaw rysowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędne do tworzenia modeli 3D BIM, w oparciu o ideę tworzenia szablonów BIM, standardów oraz kontroli modelu.
Drukuj do PDF