Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/15/7930/337922
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 12,00 zł Cena brutto za godzinę 12,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-17 Termin zakończenia usługi 2019-07-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-03
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny prowadzenie kursów dokształcających i szkoleń, wydawanie świadectw ukończenia kursów dokształcających i szkoleń zgodnie z art. 6.1 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.05.2005 r. (z późn. zmianami) - Dz.U. z dnia 15.11.2016 r. poz. 1842
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Humanitas
Osoba do kontaktu Artur Kostiv Telefon 48 32 363 12 20
E-mail artur.kostiv@humanitas.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs ma na celu: • podniesienie umiejętności języka polskiego, które pozwolą swobodnie komunikować się w życiu codziennym i zawodowym, • nabycie umiejętności pisania krótkich tekstów oficjalnych i nieoficjalnych na poziomie podstawowym, • rozumienie treści i intencji zawartych w prostych tekstach mówionych i pisanych, • opanowanie podstawowego zasobu słownictwa oraz reguł gramatycznych i wymowy, co pozwoli na komunikowanie się z użytkownikami języka polskiego w sytuacjach formalnych i nie formalnych.
Drukuj do PDF