Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

SZTUKA PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/15/10425/337572
Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 4 674,00 zł
Cena netto za godzinę 475,00 zł Cena brutto za godzinę 584,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-01 Termin zakończenia usługi 2019-07-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-17
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Marcin Grzelak Telefon 784762567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W zakresie wiedzy uczestnik szkolenia pozna kanały komunikacji osobistej i nabędzie umiejętność posługiwania się nimi oraz pozna zasady efektywnego wystąpienia. W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia nabędzie podstawowe umiejętności nawiązywania i utrwalania pozytywnej współpracy z mediami oraz nabędzie umiejętność przygotowania się do wystąpień medialnych. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik szkolenia nabędzie zdolność do przeanalizowania własnego sposobu prezentowania siebie.
Drukuj do PDF