Kategorie usług
 
Menu

Kosmetologia Estetyczna- implantowanie kaniulami glikozaminoglikanu nieusieciowanego i usieciowanego oraz mezokoktajli w obrębie twarzy i ciała, lifting miękki


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/15/23751/337530
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 500,00 zł Cena brutto za godzinę 500,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-13 Termin zakończenia usługi 2019-05-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-13
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ANNA MARKOWSKA KEENWELL POLSKA
Osoba do kontaktu Anna Markowska Telefon +48 50 690 54 51
E-mail markowska311@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie umożliwi wprowadzenie do salonu szeregu nowych innowacyjnych usług. Celem biznesowym jest wykonanie co najmniej 5 zabiegów implantowania glikozaminoglikanu nieusieciowanego i usieciowanego, co najmniej 5 zabiegów implantowania mezokoktajlami oraz co najmniej 5 zabiegów liftingu miękkiego w pierwszym miesiącu od ukończenia szkolenia, a w drugim miesiącu wykonanie co najmniej 8 zabiegów implantowania glikozaminoglikanu nieusieciowanego i usieciowanego, co najmniej 8 zabiegów implantowania mezokoktajlami oraz co najmniej 8 zabiegów liftingu miękkiego Cel biznesowy jest więc zgodny z zasadą SMART , jest: S (specific) – szczegółowy, skonkretyzowany- wykonanie co najmniej 5 zabiegów implantowania glikozaminoglikanu nieusieciowanego i usieciowanego, co najmniej 5 zabiegów implantowania mezokoktajlami oraz co najmniej 5 zabiegów liftingu miękkiego w pierwszym miesiącu od ukończenia szkolenia, a w drugim miesiącu wykonanie co najmniej 8 zabiegów implantowania glikozaminoglikanu nieusieciowanego i usieciowanego, co najmniej 8 zabiegów implantowania mezokoktajlami oraz co najmniej 8 zabiegów liftingu miękkiego M (measurable) – mierzalny, wymierny- liczbowo wyrażony -uczestnik wykona mierzalną liczbę zabiegów, których nauczył się na szkoleniu w określonym okresie czasu A (agreed) – uzgodniony. Cel jest wspólny -został uzgodniony dla takiej liczby uczestników, między dla instytucją szkoleniową, trenerem, uczestnikami szkolenia, i podmiotem zamawiającym usługę biorąc pod uwagę możliwości firmy, jej lokalizację, staż na rynku i lokalną konkurencję , dzięki czemu cel jest w pełni realny -R (realistic) – realistyczny, jest osiągalny, a jednocześnie stanowi pewne wyzwanie dla osób go realizujących. Cel jest również terminowy gdyż jest jasno określone w jakim czasie uczestnik osiągnie wyznaczone cele - (T (time relation) – terminowy.
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia dowie się o podstawach anatomii i fizjologii człowieka, jakie są rodzaje i metody dezynfekcji, sterylizacji i bezpieczeństwa podczas wykonywanych zabiegów estetycznych, jakie są wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, o cechach charakterystycznych glikozaminoglikanu nieusieciowanego i usieciowanego, mezokoktajli wykorzystywanych w implantowaniu kaniulami, pozna aspekty prawne zabiegu, dowie się jakie są różnice w wykorzystaniu igły i kaniuli w zabiegu, o rodzajach, typach rozmiarach i przeznaczeniu poszczególnych kaniuli, dowie się jak wykonać lifting miękki, zabieg na dolinie łez i okolicach ust, lifting szyi i dekoltu, jak wykonuje się zabiegi na ciele i jakie są wskazania pozabiegowe Uczestnik będzie umiał, potrafił wypełnić kartę klienta, poprawnie zakwalifikować klienta do zabiegu, wskazać wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, odpowiednio stosować zasady sterylizacji i dezynfekcji podczas zabiegu, dobrać odpowiedni typ glikozaminoglikanu oraz mezokoktajli do implantowania, będzie umiał wybrać między igłą a kaniulą wykonując dany zabieg, będzie potrafił dobrać odpowiedni typ, rodzaj i rozmiar kaniuli do wykonywanego zabiegu i problemu klienta, będzie potrafił wykonać lifting miękki, zabieg na dolinie łez i okolicach ust, lifting szyi i dekoltu, każdy rodzaj zabiegu na ciele i będzie potrafił udzielić wskazań pozabiegowych kompetencje społeczne po szkoleniu- kształtuje własny rozwój, nabywa zdolność autonomicznego uczestniczenia w życiu zawodowym, praktyczne i profesjonalne doradztwo i konsultacje zabiegowe dla klientów z problemami, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, rozumie znaczenie poprawnie wykonanego zabiegu dla względów zarówno estetycznych jak i zdrowotnych, zwiększy świadomość i poczucie odpowiedzialności w zakresie realizowania poznanych zabiegów oraz za tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji . Poszerzy swoje umiejętności samorozwoju w zakresie doskonalenia swoich kompetencji do sprawnego i poprawnego przeprowadzenia poznanych zabiegów. Zwiększy świadomość w zakresie stosowania poznanych metod oraz ograniczeń wynikających z przeciwwskazań wobec realizacji tego rodzaju zabiegów. Zwiększy umiejętność samorozwoju w zakresie doskonalenia swoich kompetencji do sprawnego i poprawnego przeprowadzania poznanych zabiegów. Zwiększy świadomość i odpowiedzialność w zakresie realizowania tego rodzaju zabiegów. Zwiększy wiedzę i umiejętność przekazywania wiedzy klientom na temat metody, efektów oraz ewentualnych przeciwwskazań. Uczestnik rozwija kompetencje społeczne w zakresie budowania relacji z klientem oraz rozpoznawania jego potrzeb rozwija potencjał samokształcenia, komunikacji interpersonalnej z klientem
Drukuj do PDF