Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie do uzyskania uprawnienia instruktora dronów - UAVO INS 25kg


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/15/7656/337529
Cena netto 9 000,00 zł Cena brutto 9 000,00 zł
Cena netto za godzinę 243,24 zł Cena brutto za godzinę 243,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 37
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-01 Termin zakończenia usługi 2019-04-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-31
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora - BVLOS
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Droneland.pl Szymon Łukasik
Osoba do kontaktu Szymon Łukasik Telefon +48503975037
E-mail kontakt@droneland.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Szkolenie do uzyskania uprawnienia instruktora dronów - UAVO INS 25kg jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu instruktora bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku do 25 kg. Szkolenie jest dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod wykorzystania dronów w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkolenie ma na celu podniesie kwalifikacji uczestnika poprzez poszerzenie jego wiedzy i umiejętności z zakresu bezzałogowych statków powietrznych - dronów jako instruktor UAVO - kat. MR 25 kg. Po ukończeniu szkolenia kursant uzyskuje wiedzę teoretyczną, taką jak: - kwalifikacje poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod wykorzystania dronów w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako instruktor - po szkoleniu instruktor uzyskuje wiedzę teoretyczną, na którą składa się: - psychologia; - pedagogika; - prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów; - metodyka szkolenia; - organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi; - łączność radiowa; - zasady lotu; - pierwsza pomoc w nagłych wypadkach; - człowiek – możliwości i ograniczenia; - szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa latania. Podczas części praktycznej kursanci nabywają umiejętności w zakresie instruktora UAVO kat. 25kg - przygotowania do wykonania lotu (przygotowanie operacyjne, przygotowanie techniczne) - planowania lotu - bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych - czynności po zakończeniu lotów - sytuacji niebezpiecznych Po ukończeniu szkolenia instruktor potrafi: - szukać istotnych dla niego zmian w obowiązujących przepisach - wie jak bezpiecznie operować BSP w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku - umie zachować odpowiednią higienę i bezpieczeństwo pracy - ma świadomość zagrożeń, które wynikają z braku regularnej kontroli stanu technicznego BSP - jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów i bagatelizowania zezwoleń wydanych przez organy ruchu lotniczego - zna procedury oraz potrafi określić warunki meteorologiczne i ryzyko związane z wykonywanym lotem - nabywa praktyczną wiedzę jak wykorzystać swoje umiejętności operowania BSP w wielu branżach i zawodach - potrafi wykazać się odpowiednią reakcją i działaniem w razie dojścia do awarii BSP - potrafi obsługiwać programy do planowania lotów Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu (zdaniu egzaminów wewnętrznych) ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, a na podstawie jego pozytywnego zaliczenia otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Personelu Lotniczego wydane wydane według wymagań polskich przepisów licencjonowania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, które uprawnia do prowadzenia szkoleń UAVO kat 25kg. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie również posiadał świadomość ważności nabytych uprawnień w stosunku do innych ludzi. Posiadanie wykwalifikowanych specjalistycznie pracowników w firmie nie jest równoznaczne z posiadaniem kompetencji społecznych. Dzięki szkoleniu uczestnik podniesie swoje kompetencje społeczne w zakresie wcześniej wspomnianej wiedzy instruktora bezzałogowych statków powietrznych. Poprzez wykwalifikowany personel znający podstawy szkolenia nowych operatorów UAVO przedsiębiorstwo zyska osobę pracującą na odpowiednim stanowisku pracy oraz zminimalizuje wydatki, które mogły by mieć negatywny wpływ na płynność finansową firmy.
Drukuj do PDF