Kategorie usług
 
Menu

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole w praktyce.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/15/27406/337528
Cena netto 810,00 zł Cena brutto 810,00 zł
Cena netto za godzinę 135,00 zł Cena brutto za godzinę 135,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-22 Termin zakończenia usługi 2019-05-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-21
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Kamil Tomala LDGroup
Osoba do kontaktu Kamil Tomala Telefon 792777591
E-mail kontakt@ldgroup.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
S (specific): celem szczegółowym jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych w zakresie komunikacji w grupie. Celem szczegółowym szkolenia jest również podniesienie poziomu komunikacji między pracownikami - tak, by jakość komunikatów była jasna, zrozumiała i czytelna. M (measurable): celem mierzalnym usługi jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej komunikacji w grupie wsparte wiedzą psychologiczną na temat procesów grupowych. Udział w szkoleniu wzmocni relacje interpersonalne wśród uczestników, co przełoży się na podniesienie efektywności ich pracy i zwiększenia obrotów firmy o co najmniej 15%. A (agreed): celem uzgodnionym dla firmy szkoleniowej stanowi wzrost poziomu doświadczenia i profesjonalizacja dostosowania potrzeb szkoleniowych dla grupy pracowników biur rachunkowych. Celem uzgodnionym dla przedsiębiorcy delegującego pracowników na szkolenie jest zwiększenie poziomu kompetencji społecznych w zakresie komunikacji w grupie, co przełoży się na podniesienie efektywności pracy, celem uzgodnionym dla uczestnika szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej procesów komunikacji ze współpracownikami (podniesienie jakości komunikatów, tak by były one jasne, zrozumiałe, czytelne) i podniesienie efektywności pracy poprzez podniesienie świadomości swojej roli w zespole. R (realistic): udział w szkoleniu wpłynie na jakość pracy oraz jakość komunikacji między członkami zespołu (nabycie umiejętności komunikowania się w sposób jasny zrozumiały i czytelny) oraz zniwelowanie barier komunikacyjnych. T (time relations): celem terminowym usługi są 3 miesiące od dnia zakończenia usługi szkoleniowej.
Cel edukacyjny
Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesie kompetencje w 3 kategoriach: I WIEDZA: 1. Uczestnik szkolenia po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu psychologii społecznej obejmującej następujący zakres: komunikacja społeczna – tj. komunikacja asertywna, komunikacja w grupie; etapy procesu grupowego. 2. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą technik komunikacji jednostronnej i dwustronnej. 3. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą technik udzielania informacji zwrotnej w komunikacji dwustronnej. 4. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą diagnozowania swojego stylu komunikacji na podstawie teorii C. G. Junga. 5. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą diagnozy czynników motywacyjnych i demotywujących. 6. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą monitorowania zadań w zespole i sposobów przekazywania informacji. 7. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą zarządzania projektami w oparciu o typologię osobowości wg. Hipokratesa i Wskaźnika Osobowości Myersa-Briggsa (MBTI) II UMIEJĘTNOŚCI: 1. Uczestnik szkolenia po zakończonym szkoleniu nabędzie umiejętności związane wykorzystaniem narzędzi społecznych w komunikacji społecznej – tj.1. Uczestnik szkolenia po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu psychologii społecznej obejmującej następujący zakres: komunikacja społeczna – tj. komunikacja asertywna, komunikacja w grupie; etapy procesu grupowego. 2. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą technik komunikacji jednostronnej i dwustronnej. 3. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą technik udzielania informacji zwrotnej w komunikacji dwustronnej. 4. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą diagnozowania swojego stylu komunikacji na podstawie teorii C. G. Junga. 5. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą diagnozy czynników motywacyjnych i demotywujących. 6. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą monitorowania zadań w zespole i sposobów przekazywania informacji. 7. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą zarządzania projektami w oparciu o typologię osobowości wg. Hipokratesa i Wskaźnika Osobowości Myersa-Briggsa (MBTI) II UMIEJĘTNOŚCI: 1. Uczestnik szkolenia po zakończonym szkoleniu nabędzie umiejętności związane wykorzystaniem narzędzi społecznych w komunikacji społecznej – tj. komunikacja asertywna, komunikacja w grupie, etapy procesu grupowego. 2. Uczestnik szkolenia po zakończonym szkoleniu nabędzie umiejętności związane z umiejętnym wykorzystaniem technik komunikacji jednostronnej i dwustronnej. 3. Uczestnik szkolenia po zakończonym szkoleniu nabędzie umiejętności związane wykorzystaniem technik udzielania informacji zwrotnej w komunikacji dwustronnej. 4. Uczestnik szkolenia po zakończonym szkoleniu nabędzie umiejętności związane z diagnozowaniem swojego stylu komunikacji na podstawie teorii C. G. Junga. 5. Uczestnik szkolenia po zakończonym szkoleniu nabędzie umiejętności związane z przeprowadzeniem diagnozy czynników motywacyjnych i demotywujących. 6. Uczestnik szkolenia po zakończonym szkoleniu nabędzie umiejętności związane z monitorowaniem zadań w zespole i będzie potrafił w odpowiedni sposób przekazać informację o postępie prac. 7. Uczestnik szkolenia po zakończonym szkoleniu nabędzie umiejętności związane z zarządzaniem projektami w oparciu o typologię osobowości wg. Hipokratesa i Wskaźnika Osobowości Myersa-Briggsa (MBTI) III Kompetencje społeczne: 1. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie kompetencje społeczne dotyczące efektywnej komunikacji społecznej – tj. nabędzie umiejętność komunikacji asertywnej, komunikacji w grupie oraz zrozumie etapy procesu grupowego. 2. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie kompetencje społeczne związane z komunikacją jednostronną i dwustronną, ponadto będzie potrafił udzielać informacji zwrotnej w komunikacji dwustronnej (JA – świat zewnętrzny – JA). 3. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie kompetencje społeczne w zakresie określenia stylu komunikowania i będzie w stanie dobrać odpowiedni styl do swojego rozmówcy, tak by zwiększyć poziom zrozumienia komunikatów. 4. Po zakończonym szkoleniu uczestnik nabędzie kompetencje społeczne w zakresie określania czynników motywujących i demotywujących w grupie społecznej. 5. Udział w szkoleniu pozwoli nabyć dodatkową kompetencję społeczną dotyczącą monitorowania zadań i komunikowania informacji związanych z realizowanym projektem w sposób odpowiedni, przypisany do danej grupy. Będzie również w stanie zarządzać projektami w oparciu o typy osobowości (przypisywanie poszczególnych zadań z uwzględnieniem typu osobowości).
Drukuj do PDF