Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Psychologia zarządzania zespołem - pokolenia BB,X,Y


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/14/9472/337326
Cena netto 800,00 zł Cena brutto 984,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-22 Termin zakończenia usługi 2019-11-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-01 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-22
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Circinus Training Center Adam Pluciński
Osoba do kontaktu Aneta Wojciechowska Telefon 534 510 550
E-mail aneta.wojciechowska@circinus.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA - Uczestnik: - Pozna różnice pomiędzy Pracownikami z różnych pokoleń oraz ich silne i słabe strony - Pozna schematy udzielania informacji zwrotnej - Dowie się jakie są i czym różnią się od siebie style kierowania zespołem - Pozna etapy rozwoju zespołu pracowniczego UMIEJĘTNOŚCI - Uczestnik: - Będzie potrafił udzielać Pracownikom informacji zwrotnej - Będzie potrafił wykorzystać model FUKO w praktyce KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Uczestnik: - Będzie świadomy różnic międzypokoleniowych i ich wpływu na funkcjonowanie zespołu - Będzie świadomy czynników wpływających na wizerunek managera
Drukuj do PDF