Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Normy czasu pracy kierowcy i obsługa tachografów


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/11/10425/334719
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 5 535,00 zł
Cena netto za godzinę 562,50 zł Cena brutto za godzinę 691,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-05 Termin zakończenia usługi 2019-11-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-29
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Wojciech Popowski Telefon 784762567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W obszarze wiedzy uczestnik szkolenia pozna: Przepisy regulujące normy czasu pracy kierowców, Wyłączenia i funkcje OUT, Normy czasu pracy kierowców - rozporządzenie (WE) nr 561/2006. W obszarze umiejętności uczestnik szkolenia nauczy się: poprawnie rejestrować aktywności kierowcy, wpisy manualne, zaświadczenia, użytkowania kart kierowców i wykresówek. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik szkolenia nabierze świadomość odstępstw (art. 12), nabędzie umiejętność samouczenia się.
Drukuj do PDF