Kategorie usług
 
Menu

Diagnostyka, eksploatacja i serwis urządzeń i układów hydraulicznych (H5)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/06/5274/331307
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 3 321,00 zł
Cena netto za godzinę 128,57 zł Cena brutto za godzinę 158,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-03 Termin zakończenia usługi 2019-07-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-06 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-26
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Katarzyna Miłoszewska Telefon 506 589 491
E-mail katarzyna.miloszewska@emt-systems.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna najważniejsze zasady bezpiecznej eksploatacji oraz obsługi urządzeń z napędem hydraulicznym Zna metody poszukiwania i usuwania typowych usterek elementów układów hydrostatycznych Potrafi samodzielnie diagnozować i oceniać stan techniczny elementów napędu na podstawie analizy wybranych parametrów pracy układu hydraulicznego Zna sposoby kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym Identyfikuje niesprawności oraz wie, jak szybko i skutecznie usuwać awarie Zna zasady monitoringu oraz analizy parametrów fizykochemicznych cieczy hydraulicznych Posiada umiejętności praktyczne i świadomość techniczną w zakresie remontów, napraw bieżących i okresowych Nabywa kompetencje społeczne w zakresie samokształcenia się z obszaru diagnostyki, eksploatacji i serwisu urządzeń i układów hydraulicznych oraz identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych związanych z pracą na zajmowanym stanowisku.
Drukuj do PDF