Kategorie usług
 
Menu

Budowa i obsługa elementów i układów hydrauliki siłowej (H1)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/06/5274/331156
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 706,00 zł
Cena netto za godzinę 91,67 zł Cena brutto za godzinę 112,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-23 Termin zakończenia usługi 2019-10-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-06 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-16
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Katarzyna Miłoszewska Telefon 506589491
E-mail katarzyna.miloszewska@emt-systems.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest : 1. Pozyskanie kompetencji związanych z trafną identyfikacją oraz szybkim i skutecznym usuwaniem awarii, 2. Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie remontów, napraw bieżących i okresowych, 3. Pozyskanie wiedzy na temat budowy i zasad działania elementów hydrauliki siłowej, 4. Samodzielne budowa, montaż, uruchamianie i badanie prostych układów hydraulicznych, 5. Zdobycie wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie symboli graficznych oraz czytanie schematów układów hydraulicznych, 6. Nabycie umiejętności interpretacji wielkości hydraulicznych, charakterystyk zaworów oraz sposobu pomiaru przepływu, temperatury i ciśnienia, 7. Poznanie zasad typowego sterowania przemieszczeniem, prędkością i ciśnieniem systemów hydraulicznych. 8. Nabycie kompetencji społecznych w zakresie samokształcenia się z obszaru hydrauliki siłowej oraz identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych związanych z pracą na zajmowanym stanowisku.
Drukuj do PDF