Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Radar ARPA i ECDIS – szkolenie dla kapitanów jachtowych i motorowodnych samodzielnie prowadzących jednostki morskie na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych.


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/05/21381/329494
Cena netto 1 300,81 zł Cena brutto 1 600,00 zł
Cena netto za godzinę 37,17 zł Cena brutto za godzinę 45,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-03 Termin zakończenia usługi 2019-04-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-03
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Inne
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Maritime Consulting Poland Dariusz Kowalski
Osoba do kontaktu Dariusz Kowalski Telefon 603101595
E-mail d.kowalski@4yachts.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Widać powszechnie, że coraz więcej jachtów czarterowych na Bałtyku (jak i na innych akwenach), wyposażonych jest w takie urządzenie jak radar. Warto zatem zdobyć wiedzę, jak go obsługiwać, jakie są jego możliwości i do czego jest potrzebny. Takie kwalifikacje dają możliwość rozszerzenia swoich działań w firmie oraz zwiększenie potencjału i zasięgu działań dywersyfikujących. Kurs zakończony jest egzaminem oraz wydaniem przez Urząd Morski, międzynarodowego świadectwa RADAR/ARPA na poziomie operacyjnym. Przeszkolenie w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS kończy się wydaniem : ŚWIADECTWA PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI I WYKORZYSTANIA ECDIS / Certificate of Training in the Operational Use Electronic Chart Display and Information Systems. Kursy są prowadzone zgodnie z konwencją STCW-78/95 na podstawie modelowych kursów IMO.
Cel edukacyjny
W czasie szkolenia przekażemy kursantom teoretyczne i praktyczne wiadomości w jasny lecz profesjonalny sposób, w zgodzie z obowiązującymi przepisami tj. Konwencją STCW’95, Sekcja A-I/12 oraz kursem modelowym IMO 1.08. Szkolenie to jest kursem specjalistycznym prowadzonym przez profesjonalnych instruktorów na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania. Większą część zajęć stanowią ćwiczenia praktyczne na symulatorze radarowo-nawigacyjnym. Dzięki temu możliwe będzie poznanie zasad obsługi radaru i ARPA oraz nauka interpretacji obrazu radarowego na jednostkach pływających. Szkolenie i uprawnienia są wymagana dla osób, które planują prowadzenie rejsów morskich na statkach, jachtach żaglowych oraz motorowodnych. Szkolenie spełnia wymagania zasady SMART opisane w aktach prawnych: 1/ Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania. 2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego
Drukuj do PDF