Kategorie usług
 
Menu

Specjalista ds.kadr Kurs Umiejętności Zawodowych


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/04/13013/328788
Cena netto 2 150,00 zł Cena brutto 2 150,00 zł
Cena netto za godzinę 13,69 zł Cena brutto za godzinę 13,69
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 157
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-27 Termin zakończenia usługi 2019-11-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-26
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe A.35. - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach
Osoba do kontaktu Małgorzata Wołyniec Telefon +48 87 566 24 71
E-mail szkolenia@suwalki.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności zawodowych w obrębie kwalifikacji A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, umiejętność - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, zawodu technik ekonomista - kod zawodu 331403 - zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Przygotowanie do pracy w zawodzie specjalisty ds. kadr ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w podstawie programowej. Po ukończeniu kursu uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prawa pracy, zasad naliczania wynagrodzeń i przepisów prawa ubezpieczeń społecznych ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.Uczestnik po ukończeniu kursu umie samodzielnie prowadzić dokumentację kadrową i płacową,potrafi naliczać wynagrodzenia,sporządzać deklaracje ZUS i posiada podstawowe umiejętności organizacyjne w zakresie zadań związanych z wykonywaniem pracy na stanowisku Specjalisty ds. kadr. Po ukończeniu kursu uczestnik ma świadomość potrzeby poszerzania wiedzy, ma umiejętność samokształcenia, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej, rozumie podstawowe zasady etycznego zachowania się w działalności gospodarczej. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds kadrowych lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez przekazanie informacji dotyczących przepisów prawa pracy w Polsce a także tendencje w Unii Europejskiej oraz w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.


Drukuj do PDF