Kategorie usług
 
Menu

Specjalista ds. rachunkowości - Kurs Umiejętności Zawodowych


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/04/13013/328732
Cena netto 2 850,00 zł Cena brutto 2 850,00 zł
Cena netto za godzinę 13,97 zł Cena brutto za godzinę 13,97
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 204
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-06 Termin zakończenia usługi 2019-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-29
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe A.36. - Prowadzenie rachunkowości
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach
Osoba do kontaktu Małgorzata Wołyniec Telefon +48 87 566 24 71
E-mail szkolenia@suwalki.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności zawodowych w obrębie kwalifikacji A36 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI - umiejętność dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych zawodu technik rachunkowości - kod zawodu 431103 - zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w podstawie programowej a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”. Po ukończeniu kursu uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prawa bilansowego, podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o rachunkowości, Umie samodzielnie sporządzić i ocenić poprawność dowodów księgowych, potrafi zadekretować typowe operacje gospodarcze i je zaewidencjonować w księgach rachunkowych. Umie przygotować podstawowe informacje do sprawozdania finansowego i deklaracji podatkowych. Po zakończeniu kursu uczestnik ma umiejętności samokształcenia się, rozumie konieczność aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętność. Rozumie społeczną odpowiedzialność za rzetelne i etyczne wykonywanie pracy w rachunkowości, potrafi zidentyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu Specjalisty ds. rachunkowości.
Drukuj do PDF