Kategorie usług
 
Menu

Projektowanie i wizualizacja w programie Autodesk 3ds Max - cert. Autodesk


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/03/7557/327419
Cena netto 2 790,00 zł Cena brutto 2 790,00 zł
Cena netto za godzinę 55,80 zł Cena brutto za godzinę 55,80
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-24 Termin zakończenia usługi 2019-06-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-06 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-20
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs Projektowanie w programie Autodesk Robot Structural Analysis
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Kwalifikacja rynkowa: Operator CAD Kod zawodu 311803, Certyfikat międzynarodowy Autodesk Certified User - po zdaniu egzaminu zewnętrznego Certyfikat międzynarodowy ukończenia kursu Autodesk Certificate of Completion
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Międzynarodowy Certyfikat Autodesk AUTODESK® Certificate of Completion - 3ds Max Essentials, Advanced Egzamin zewnętrzny Autodesk Certified User 3ds Max- powszechnie uznawane na świecie świadectwo umiejętności.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych
Osoba do kontaktu Marta Zygmunt Telefon 506 181 391
E-mail marta.zygmunt@educonsult.net.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Wzrost konkurencyjności firmy stosującej nowoczesne techniki projektowania i cyfrowego prototypownia. Wzrost konkurencyjności firmy na regionalnym i międzynarodowym rynku, poprzez stosowanie współczesnych standardów w procesie projektowania.
Cel edukacyjny
Celem uczestnictwa w kursie jest nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w programie 3ds Max, takich jak obsługa interfejsu, podstawy modelowania, praca z materiałami, oświetleniem i kamerą, stosowanie silników renderujących, tworzenie animacji. Wszystkie zagadnienia przedstawione są na konkretnych przykładach praktycznych.
Drukuj do PDF