Kategorie usług
 
Menu

JĘZYK ANGIELSKI – SZYBKA NAUKA – ZAJĘCIA W MINI GRUPIE 4-6 OSÓB – POZIOM ZAAWANSOWANY B2+/C1 - 120 godzin - BONY NA SZKOLENIA - DOFINANSOWANIE 88%


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/28/7806/324356
Cena netto 4 990,00 zł Cena brutto 4 990,00 zł
Cena netto za godzinę 41,58 zł Cena brutto za godzinę 41,58
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-03 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-28 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat potwierdzający znajomość języka wg. klasyfikacji CEFR
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
ENGLISH EXPERT Paweł Dąbrowski
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ETS Global
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ENGLISH EXPERT Paweł Dąbrowski
Osoba do kontaktu Paweł Dąbrowski Telefon 502 146 543
E-mail szkola@englishexpert.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
WAŻNE: PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU O BON SZKOLENIOWY (DRUGIEGO W KOLEJNOŚCI PO FORMULARZU REKRUTACYJNYM) NALEŻY KONIECZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ NAMI W CELU POTWIERDZENIA PRAWIDŁOWEGO NUMERU KURSU NADAWANEGO W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH. KURS, KTÓREGO OPIS ZAMIESZCZONY JEST POD TYM NUMEREM MA CHARAKTER POGLĄDOWY, A JEGO DOCELOWY NUMER BĘDZIE PRZYPISANY KONKRETNEJ GRUPIE. Celem kursu jest szybkie przygotowanie uczestników do samodzielnego posługiwania się językiem w życiowych sytuacjach poprzez rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim na poziomie zaawansowanym – B2+/C1 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), ze szczególnym wskazaniem na wykorzystanie w środowisku zawodowym. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu. Szybkie efekty uzyskiwane są dzięki skupieniu na rozwijaniu umiejętności rozmowy (80% czasu zajęć) również z udziałem native speakerów brytyjskich i amerykańskich. SKUTECZNOŚĆ I JAKOŚĆ ZREALIZOWANYCH PRZEZ NAS USŁUG POTWIERDZAJĄ WYSOKIE OCENY UZYSKANE W BAZIE. WAŻNE: Aby upewnić się, że wybierasz poziom najbardziej odpowiedni dla siebie, w możesz nas odwiedzić od poniedziałku do piątku między godz. 8.30 a 18.30 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 (róg ul. Legionowej), aby wypełnić krótki test pozycjonujący. Możesz też wysłać do nas wiadomość poprzez stronę: http://www.englishexpert.pl/kontakt/kontakt.html


Drukuj do PDF