Kategorie usług
 
Menu

Kurs fotograficzny z komputerową obróbką zdjęć - kurs umiejętności zawodowych A.20_3


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/28/10401/324336
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 6 000,00 zł
Cena netto za godzinę 24,00 zł Cena brutto za godzinę 24,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 250
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-22 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-22
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe A.20. - Rejestracja i obróbka obrazu
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Katarzyna Roszkowska Telefon 85 675 25 17
E-mail k.roszkowska@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw fotografii ze szczególnym uwzględnieniem komputerowej obróbki zdjęć. Słuchacze kursu będą zdobywać praktyczne umiejętności w zakresie obsługi programu Photoshop, poznają również program Corel i inne wykorzystywane do obróbki zdjęć i materiałów graficznych. Słuchacz kursu nabędzie kwalifikacje w zakresie podstawy programowej kształcenia w zakresie trzeciej części efektów kształcenia: Kopiowanie i obróbka obrazu w kwalifikacji A.20 Rejestracja i obróbka obrazu w zawodzie Fotograf 343101.


Drukuj do PDF