Kategorie usług
 
Menu

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, 29.06.2019, Warszawa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/28/7641/324259
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 38,89 zł Cena brutto za godzinę 38,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-29 Termin zakończenia usługi 2019-08-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-28 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-24
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu IBD Business School Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Daniel Grzeszkiewicz Telefon 22 768 20 22
E-mail szkoleniaotwarte@ibd.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest przygotowanie uczestników do pomyślnego zdania egzaminu na członka rady nadzorczej przed Komisją Egzaminacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po ukończeniu usługi uczestnik posiada kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania podstawowych działów w przedsiębiorstwie, która pozwoli uczestnikom w sposób odpowiedzialny i zgodnie z prawem i ze standardami ładu korporacyjnego wypełniać obowiązek stałego nadzoru nad działalnością spółki. Uczestnik jest przygotowany do rzetelnego wypełniania nałożonych przez prawo obowiązków nadzorczych w spółce. Uczestnik ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu zarządzania, prawa, finansów, marketingu, restrukturyzacji i budowy strategii rynkowych. Uczestnik rozumie rolę i zakres odpowiedzialności rady nadzorczej w sprawowaniu nadzoru nad spółką.
Drukuj do PDF