Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Jachtowy Sternik Morski - kurs uprawniający do posługiwania się małym statkiem do 18 metrów długości w strefie przybrzeżnej.


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/22/21381/316815
Cena netto 2 850,00 zł Cena brutto 2 850,00 zł
Cena netto za godzinę 52,78 zł Cena brutto za godzinę 52,78
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 54
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-27 Termin zakończenia usługi 2019-05-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-26
Maksymalna liczba uczestników 24
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Maritime Consulting Poland Dariusz Kowalski
Osoba do kontaktu Dariusz Robert Kowalski Telefon 603101595
E-mail biuro@4yachts.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Aby podejść do egzaminu na jachtowego sternika morskiego lub motorowodnego sternika morskiego wymagane jest odbycie stażu morskiego w ilości minimum 200 h. dodatkowo należy to wypływać w co najmniej dwóch rejsach (czyli 200 h na minimum dwóch opiniach z rejsu poświadczonych przez Kapitana). Może być to zarówno staż na jachtach żaglowych, jak i motorowych - staż-szkolenie może odbyć się w czasie tygodniowych, żeglarskich rejsów stażowo-szkoleniowych. Adept sztuki żeglarskiej może, a nawet powinien zaliczyć rejs szkoleniowy na ciepłych wodach (jak Chorwacja, Grecja, Baleary, Karaiby), gdzie planowane są najczęściej dłuższe trasy. Dzięki temu jest szansa na zdobycie od 60 do 80 godzin niezbędnych do opinii. Natomiast na rejsach turystyczno-stażowych i stażowych od 75 nawet do 120 godzin (intensywne, bardzo wymagające rejsy na Bałtyku lub wodach Morza Północnego). Cel, jaki jest planowany do osiągnięcia, to efekt SMART: 1/ Jest mierzalny - ilość zdobytych godzin praktyki 2/ Jest szczegółowy i specyficzny - program jest realizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej, a także na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu 3/ Skonkretyzowany - dotyczy konkretnego uprawnienia i nabycia kompetencji 4/ Realne - wykonane na podstawie doświadczenia i praktyki Skippera - instruktora 5/ Zrealizowane w przestrzeni czasowej.
Cel edukacyjny
Każdy z uczestników szkolenia będzie samodzielnie wykonywał manewry stojąc za sterem i manetką silnika oraz będzie dowodził załogą. Każdy również będzie pracował w funkcji członka załogi na różnych stanowiskach manewrowych. Dokładne podsumowywanie i omawianie każdego manewru przez instruktora skutkuje tym, że wszyscy doskonalą swoje umiejętności nie tylko w czasie, gdy samodzielnie przeprowadzają manewry, ale przez cały czas szkolenia.
Drukuj do PDF