Kategorie usług
 
Menu

Efektywna sprzedaż, prezentacja i komunikacja w języku angielskim


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/19/10426/312296
Cena netto 2 300,00 zł Cena brutto 2 829,00 zł
Cena netto za godzinę 109,52 zł Cena brutto za godzinę 134,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-10 Termin zakończenia usługi 2019-12-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-10
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BLUEFORM Marcin Kozłowski
Osoba do kontaktu Magdalena Gębala Telefon 32 47 06 077
E-mail mgebala@blueform.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności sprzedażowych, komunikacyjnych oraz umiejętności przeprowadzania skutecznych prezentacji. Poprawa umiejętności dbania o relacje oraz zadowolenie klienta oraz skutecznego budowania porozumienia i rozwoju relacji z nim, zwiększenie wydajności prowadzonej sprzedaży poprzez udoskonalenie umiejętności komunikacji. I. WIEDZA. Zdobycie wiedzy dot. standardów obsługi klienta w języku angielskim. Zdobycie wiedzy dot. technik sprzedaży w języku angielskim. Poznanie technik sprzedaży (relacje z klientem, reklamacje, trudne i konfliktowe sytuacje w relacjach z klientem, perswazji, argumentacji) w języku angielskim. Pozna zasady prowadzenia prezentacji (firmy, produktu, usługi) z wykorzystaniem języka angielskiego. Poznanie słownictwa biznesowego i marketingowego. Poznanie struktur gramatycznych niezbędnych w skutecznej komunikacji i obsłudze klienta anglojęzycznego. Poznanie zasad konstrukcji zdań, wypowiedzi werbalnych głównie związanych z obsługą klienta w modelach B2C i B2B. II. UMIEJĘTNOŚCI. Uporządkowanie i udoskonalenie wiedzy w zakresie czynników wpływających na efektywną sprzedaż z wykorzystaniem języka angielskiego. Zdobycie umiejętności skutecznego prowadzenia procesu sprzedaży z wykorzystaniem nowych technik sprzedaży. Nabycie umiejętności stosowania metody i narzędzi komunikacji usprawniających obsługę klienta. Nabycie umiejętność komunikowania klientowi negatywnych informacji. Nabycie świadomości znaczenia komunikacji w pracy z klientem w sytuacjach trudnych oraz rozumie swój wpływ na tę komunikację. III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Nabycie umiejętność dzielenia się uzyskaną widzą ze współpracownikami, nabycie umiejętność współpracy w grupie, nabycie umiejętność prowadzenia dyskusji, nabycie umiejętność rozwiązywania konfliktów, nabycie umiejętność prowadzenia rozmów biznesowych w języku angielskim z klientem biznesowym. W wyniku udziału w usłudze zostanie przez uczestnika/uczestniczkę osiągnięty cel edukacyjny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w odniesieniu do posługiwania się językiem angielskim, biznesowym, odnoszącym się głównie do obszarów marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.
Drukuj do PDF