Kategorie usług
 
Menu

Resilience (Trening Odporności) - dr Richard Bolstad (zw)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/19/11252/312277
Cena netto 2 997,00 zł Cena brutto 2 997,00 zł
Cena netto za godzinę 214,07 zł Cena brutto za godzinę 214,07
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-04 Termin zakończenia usługi 2019-06-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-01
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MSC Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Góralewicz Telefon +48 519 30 70 30
E-mail kontakt@msc.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny Celem edukacyjnym jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z osobami, które doświadczyły wyzwań, także dramatycznych, i pomoc w powrocie do równowagi i pełnej efektywności oraz rozwinięcie wspierających je kompetencji społecznych. • Uczestnik pozna różnice pomiędzy reakcją rezylientną (odporną), powrotem do równowagi a chronicznością, pozna sposoby samodzielnego budowania rezyliencji (odporności) własnej, będzie wiedział jakie są obecnie dostępne narzędzia budowania i przywracania odporności możliwe do zastosowania w codziennej pracy, oraz jakie można uzyskać dzięki nim efekty. Uczestnik będzie miał również wiedzę o neurologicznych i psychologicznych efektach traumy/kryzysu. Będzie wiedział na czym polegają i jakie mają efekty pytania skierowane na rozwiązanie. Pozna strukturę procesów bezpośredniej interwencji w kryzysie fizycznym oraz procesów przywracania odporności: Integralna terapia ruchami gałek ocznych (IEMT) i Procesu eliminacji fobii/traumy. Pozna także wyniki badań opartych na tych metodach. • Uczestnik będzie umiał dobrać odpowiednią technikę do różnych sytuacji związanych z traumą/kryzysem, będzie umiał zadbać o własną odporność. Będzie umiał wykorzystywać pytania skierowane na rozwiązanie. Uczestnik nabędzie umiejętności praktycznego stosowania bezpośredniej interwencji w kryzysie, a także przywracania odporności i efektywności: będzie umiał wykonać procesy Integralnej terapii ruchami gałek ocznych (IEMT) oraz Proces eliminacji fobii/traumy. • Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne w postaci budowania dobrego kontaktu opartego na empatii, budowania poczucia bezpieczeństwa osoby w/po kryzysie/traumie, poprawiania stanu emocjonalnego poprzez pytania skierowane na rozwiązanie. Nabędzie kompetencje usuwania długotrwałych skutków traumy i wspierania osób w powrocie do odporności.
Drukuj do PDF