Kategorie usług
 
Menu

Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta w języku angielskim


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/19/10426/312055
Cena netto 1 900,00 zł Cena brutto 2 337,00 zł
Cena netto za godzinę 90,48 zł Cena brutto za godzinę 111,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-11 Termin zakończenia usługi 2019-12-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-11
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Inne
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BLUEFORM Marcin Kozłowski
Osoba do kontaktu Magdalena Gębala Telefon 32 47 06 077
E-mail mgebala@blueform.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji jego uczestników w zakresie wiedzy i umiejętności komunikowania się w języku angielskim, biznesowym, marketingowym oraz pracowników przedsiębiorstwa mających na co dzień do czynienia z kontrahentami i klientami posługującymi się językiem angielskim. Program szkolenia obejmuje zarówno podstawy języka angielskiego codziennego, jak i aspekty związane z językiem biznesowym (rozmowy biznesowe, budowanie więzi z klientem, techniki perswazji, techniki zadawania pytań i badania potrzeb klienta, techniki odpierania zarzutów i odpowiadania na trudne pytania oraz podstawy gramatyczno - konwersacyjne niezbędne w skutecznej komunikacji i obsłudze klienta anglojęzycznego). I. WIEDZA. Zdobycie wiedzy na temat posługiwania się językiem angielskim codziennym i biznesowym. Poznanie zasad gramatyki. Poznanie słownictwa biznesowego i marketingowego. Poznanie zasad konstrukcji zdań, wypowiedzi werbalnych głównie związanych z obsługą klienta w modelach B2C i B2B. II. UMIEJĘTNOŚCI. Uporządkowanie wiedzy w zakresie osobistych czynników efektywności komunikacyjnej. Zdobycie wiedzy o narzędziach komunikacyjnych w obsłudze klienta. Zdobycie wiedzy o nieinwazyjnych technikach wywierania wpływu na klienta trudnego. Nabycie umiejętności stosowania metody i narzędzi komunikacji usprawniających obsługę klienta. Nabycie umiejętności dopasowania stylu reakcji do sytuacji trudnej. Nabycie umiejętności w budowaniu więzi z klientem. Nabędzie umiejętność komunikowania klientowi negatywnych informacji. Nabycie świadomości znaczenia komunikacji w pracy z klientem w sytuacjach trudnych oraz rozumie swój wpływ na tę komunikację. Nabycie umiejętności z zakresu stosowania standardów obsługi klienta trudnego i roszczeniowego. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w obsłudze klienta z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych. III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Nabycie umiejętność dzielenia się uzyskaną widzą ze współpracownikami, nabycie umiejętność współpracy w grupie, nabycie umiejętność prowadzenia dyskusji, nabycie umiejętność rozwiązywania konfliktów, nabycie umiejętność prowadzenia rozmów biznesowych w języku angielskim z klientem biznesowym. W wyniku udziału w usłudze zostanie przez uczestnika/uczestniczkę osiągnięty cel edukacyjny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w odniesieniu do posługiwania się językiem angielskim, biznesowym, odnoszącym się głównie do obszarów marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.
Drukuj do PDF