Kategorie usług
 
Menu

Wykonywanie połączeń materiałów - kurs umiejętności zawodowych M.20_3 (SPAWANIE METODĄ TIG-141)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/18/10401/311310
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 21,47 zł Cena brutto za godzinę 21,47
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 163
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-11 Termin zakończenia usługi 2019-04-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-18
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Ślusarz (722204)
Kod kwalifikacji ZRK 3P01700363
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Kształcenie zawodowe M.20. - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Justyna Makal Telefon 856752517
E-mail j.makal@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie łączenia materiałów różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem spawania. Słuchacz kursu nabędzie kwalifikacje w zakresie podstawy programowej kształcenia w zakresie trzeciej części efektów kształcenia: Wykonywanie połączeń materiałów w kwalifikacji M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi wyodrębnionej w zawodzie Ślusarz 722204.
Drukuj do PDF