Kategorie usług
 
Menu

Podstawy rachunkowości - kurs umiejętności zawodowych: Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych_AU.36_1


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/16/10401/309132
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 17,24 zł Cena brutto za godzinę 17,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 174
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-26 Termin zakończenia usługi 2020-03-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-31
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe A.36. - Prowadzenie rachunkowości
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Anna Niczyporuk Telefon 856752517
E-mail a.niczyporuk@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości. Słuchacz kursu nabędzie kwalifikacje w zakresie podstawy programowej kształcenia w zawodzie Technik rachunkowości 43103 w kwalifikacji AU.36 Prowadzenie rachunkowości, pierwsza część efektów kształcenia: Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
Drukuj do PDF