Kategorie usług
 
Menu

I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/15/8865/307738
Cena netto 2 335,00 zł Cena brutto 2 335,00 zł
Cena netto za godzinę 12,29 zł Cena brutto za godzinę 12,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 190
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2020-05-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-31
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny usługa szkoleniowa
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Szczegółowe informacje o kwalifikacjach pracowników socjalnych można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl. W zakładce „Pomoc społeczna” należy wybrać „Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników służb społecznych”
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Osoba do kontaktu Marlena Włodkowska Telefon 48 86 216 82 72
E-mail mwlodkowska@pwsip.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników socjalnych.
Drukuj do PDF